Jabatan : Panitera Muda Perkara
Nama : Hj. Fitriah, SH
NIP : 19620411 199203 2 002
Tempat, Tanggal Lahir : Majene, 11-04-1962
Pangkat/Golongan : III D
Masa Kerja : 21 Tahun 1 Bulan
Latihan Jabatan
 1 Prajabatan  1993
 2 Pelatihan Panitera TUN  1995
 3 Diklat PIM IV  2007
 4 Bintek Bagi Pejabat Struktural Kepaniteraan dan Sekretariat  2008
 5 Pelatihan Teknis PP  2009
 6 Bintek PP  2012
Riwayat Jabatan
 1 Pegawai PTUN Semarang 1992
 2 PP PTUN Semarang 1994
 3 Panmud Perkara PTUN Semarang 2004
 4 Panmud Perkara PTUN Semarang 2008
Pendidikan
 1 FH. UMI S 1 1999