Jabatan : Hakim PTUN Semarang
Nama : IRNA, SH, MH.                               
NIP : 197104031992032001
Tempat, Tanggal Lahir : PEMATANG SIANTAR/ 03-04-1971.
Pangkat/Golongan : IV A
Masa Kerja : 18 tahun
Latihan Jabatan
 1 Diklat Capantun  ...
 2 Diklat Cakim  ..
 3 Pelat. Teknis Fungsional dan Peningkatan Hakim TUN  ..
 4 Pelat. Hakim TUN ...
 5 Pelatihan Teknis Fungsional Calon Wakil Ketua Pengadilan TUN  ..
Riwayat Jabatan
 1 CPNS PTUN Bandung .
 2 PNS PTUN Bandung  
 3 PP PT.TUN Jakarta ..
 4 Hakim PTUN Pekanbaru .
 5 Hakim PTUN Bandar Lampung ..
 6 Hakim PTUN Bandung ..
 7 Hakim PTUN Semarang ..
Pendidikan
 1  S1 HUKUM    
 2 S2 HUKUM