No

No Reg

Keterangan

1

007/G/2015/PTUN.SMG

Tanggal Permohonan Kasasi : 04 Mei 2016

2

024/G/2015/PTUN.SMG

Tanggal Permohonan Kasasi : 04 Mei 2016

3

032/G/2015/PTUN.SMG

Tanggal Permohonan Kasasi : 03 Mei 2016

4

019/G/2015/PTUN.SMG

Tanggal Permohonan Kasasi : 19 April 2016

5

008/G/2015/PTUN.SMG

Tanggal Permohonan Kasasi : 23 Maret 2016

6

014/G/2015/PTUN.SMG

Tanggal Permohonan Kasasi : 02 Maret 2016

7

012/G/2015/PTUN.SMG

Tanggal Permohonan Kasasi : 04 Februari 2016

8

003/G/2015/PTUN.SMG

Tanggal Permohonan Kasasi : 21 Januari 2016

9

011/G/2015/PTUN.SMG

Tanggal Permohonan Kasasi : 21 Januari 2016

10

006/G/2015/PTUN.SMG

Tanggal Permohonan Kasasi : 15 Januar