Keadaan Perkara 2018

Laporan Keadaan Perkara Bulan Pebruari PTUN Semarang

Laporan Keadaan Perkara Bulan Maret PTUN Semarang

Laporan Keadaan Perkara Bulan April PTUN Semarang